Behandling

Body Correction er teorien om,
at hjernen og kroppen hænger sammen

 

Hos Body Correction behandler og træner vi ud fra teorien om Proprioceptive sensorer. Det er selve kommunikationen, der foregår mellem hjernen og kroppen. 

Forenklet fortalt bunder teorien i, at der sendes mellem 15 og 20 millioner informationer fra kroppen til hjernen per sekund. Hjernen opfanger signalerne og vurderer dem. Hvis det er faresignaler, vil hjernen aktivere musklerne ved at spænde dem. Hvis det er positive signaler, vil hjernen ikke overaktivere musklerne, men lade dem forblive i deres korrekte spænding.
Der sker altså ikke noget i kroppen uden hjernen er med i beslutningen. 

Smerte er en information til dig

Smerter er information til dig fra hjernen om, at du skal være opmærksom på noget. Det kan være pludselige smerter, eller at hjernen har dårlig erfaring med det, du skal til at gøre. Det er hjernens måde at kommunikere til os på - og vi skal lære at lytte til signalerne og agere derefter.

Vi instruerer vi dig i, hvordan du ved hjælp af Body Correction principperne bliver opmærksom på signalerne, og ikke hvordan du kan påvirke hjernen positivt og derved undgå unødvendige spændinger og smerter. Men selvfølgelig også, hvordan man behandler konkrete skader, når de er opstået.

For at sikre optimal forståelse og resultater består et forløb af minimum tre sessioner, netop for at opnå det bedste og mest effektive resultat for dig som klient og den bedste forståelse af din fremtidige brug af Body Correction. Mange kommer dog regelmæssigt for forebyggelsen og velværets skyld. Det betaler sig!

Træning

Vi træner ud fra samme teori om Proprioceptive sensorer. På den måde træner vi altid ud fra din specifikke situation og lytter til de signaler, som du modtager fra din krop. Det omsætter vi til sjove, skræddersyede øvelser og program. Derved opnår vi en optimal og effektiv træning for dig uden smerter.

Body Correction kan hjælpe indenfor flere forskellige områder, eksempelvis smerter, stress og til at forbedre dine præstationer.

 

 

Forbedre din præstation

 

få hjælp med dine smerter eller stress

 

Virksomhedsordninger